Dịch vụ hải quan & vận chuyển hàng không 2 chiều Việt Nam – Phần Lan/EU

Dịch vụ hải quan & vận chuyển hàng không 2 chiều Việt Nam – Phần Lan/EU

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HẢI QUAN & VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG:

VIỆT NAM (SAIGON/HANOI) – PHẦN LAN (HELSINKI)

Field is required!
Field is required!
A. Customer's full name
Họ tên của người thanh toán hoá đơn
Thiếu họ tên người đăng ký
Thiếu họ tên người đăng ký
A1. Customer's email address
Email của người thanh toán để chúng tôi gửi hoá đơn
email không chính xác
email không chính xác
A2. Customer's phone number
Số điện thoại của người thanh toán hoá đơn
Số điện thoại không chính xác
Số điện thoại không chính xác
B. Sender's information: Name, address, phone number
Điền thông tin chính xác của người gửi vào các mục: họ tên, địa chỉ, số điện thoại
Thiếu thông tin
Thiếu thông tin
C. Recipient's information: Name, address, phone number
Điền thông tin chính xác của người nhận vào các mục: họ tên, địa chỉ, số điện thoại
Thiếu thông tin
Thiếu thông tin
D. Shipping option
Chọn 1 trong số các chiều gửi và xoá các chiều còn lại. Choose one of them and delete the rest.
Bạn chưa chọn chiều gửi
Bạn chưa chọn chiều gửi
E. List of shipment contents
ĐỌC KỸ CAM KẾT cuối trang (mục I. Customer's confirmation) TRƯỚC KHI ĐIỀN DANH SÁCH
Thiếu danh sách hàng hoá
Thiếu danh sách hàng hoá
F. Charge weight / paino (at least 10kg / tối thiểu 10kg)
Tham khảo cách tính khối lượng theo chuẩn hàng không tại mục B 1 phía dưới: https://maiviet.fi/vi/dich-vu-hai-quan-van-chuyen-hang-khong-tuyen-viet-nam-phan-lan
Số đo 3 cạnh của từng thùng hàng mà bạn gửi
Số đo 3 cạnh của từng thùng hàng mà bạn gửi
G. Value of shipment
TỔNG GIÁ TRỊ CỦA LÔ HÀNG: áp dụng cho việc đền bù (nếu có) và xác định thuế của lô hàng
Field is required!
Field is required!
H. Transportation insurance (choose 1 for NO or 2 for Yes)
Bạn chọn 1 trong 2:
Field is required!
Field is required!
I. Customer's confirmation
Cam kết của khách hàng. Khách hàng sẽ phải đền bù thiệt hại nếu làm trái cam kết này.
Field is required!
Field is required!
THIS CONFIRMATION IS VALID AFTER SUBMITTING THIS FORM AND PAYING INVOICE FROM MAI VIET CONSULTING OY
Cam kết của khách hàng. Khách hàng sẽ phải đền bù thiệt hại nếu làm trái cam kết này.
Field is required!
Field is required!